Nieuwe T-shirts VMCA

Dit jaar is het Europees Jaar van de Vrijwilliger. Bureau Beldman ondersteunt van harte projecten waarbij vrijwilligers zich inzetten voor een ander. Om die reden hebben wij de vormgeving en druk van de T-shirts van de vrijwilligers van VMCA mogelijk gemaakt. Bureau Beldman heeft de vormgeving voor zijn rekening genomen en alleen de aankoop van de shirts in rekening gebracht.