Begeleiding Beursvloeren

 Bureau Beldman begeleidt vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid Beursvloer Almere en Beursvloer Sport. Leuke netwerkbijeenkomsten waar ondernemers en organisaties elkaar ontmoeten. Ze verhandelen met gesloten beurs kennis, materialen en menskracht.